• DTKH - HS01

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: VND

  Deposit: 200000000.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 15

  Hạn đăng ký: 9/29/2014 12:00:00 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Da Nang 's Forex Arena

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 20.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 9/11/2014 12:00:00 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • SV Contest

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 50000.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 6/23/2014 12:00:00 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Hà Nội Contest 1

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 3:00:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Hà Nội Contest 2

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 3:00:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Hà Nội Contest 3

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 5:59:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Hồ Chí Minh Contest 1

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 3:00:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Hồ Chí Minh Contest 2

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 11:59:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Đà Nẵng Contest 1

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 11:59:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

 • Đà Nẵng Contest 2

  Phần mềm: HGI Demo

  Loại tiền tệ: USD

  Deposit: 1500.0000

  Tỷ lệ đòn bẩy: 1:100

  Lệ phí giải đấu: 0.0000

  Số lượng tài khoản: 35

  Hạn đăng ký: 4/17/2014 11:59:59 PM

  Cấp tài khoản: Ban tổ chức cấp tài khoản

Giải đấu
DauTruong_HuongDanDangKy

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Trading24h

Bước 1 : Click vào mục Avatar và chọn phần Đăng ký


 


Bước 2 : Chấp nhận tất cả các quy định và điều lệ của Trading24h đưa ra
Bước 3 : Sau khi đồng ý các điều lệ đưa ra , click Tôi đồng ý và tiếp tục điền những thông tin chi tiết trong mục đăng ký
Bước 4 : Sau khi điền thông tin đầy dủ và hợp lệ , tiếp tục click Đăng ký
Bước 5 : Click Save để hệ thống trading24h sẽ xác thực thông tin và chuyển email kích hoạt về email của bạn


Hướng dẫn đấu trường

Hướng dẫn tham gia thi đấu

Các bạn cần đăng nhập Trading24h trước để có thể đăng ký tham gia đấu trường

 

 

Bước 1: Click vào đấu trường chọn phần Danh sách giải đấu

 

             

 

Bước 2 :  Trong danh sách các đấu trường , những đấu trường còn thời hạn đăng ký sẽ hiển thị Tham Gia và hết hạn đăng ký sẽ hiển thị Hết hạn 

                  Click vào Tham gia để tham gia đăng ký giải đấu .

 

 

 

Bước 3 :  Tại đây hiển thị những quy định và điều lệ mà giải đấu đã đưa ra , các bạn sẽ đăng ký tài khoản hợp lệ với những yêu cầu ban tổ chức đưa ra .

                  Điền đăng ký thông tin tài khoản thi đấu vào mục V. Đăng ký tài khoản và click nút Đăng ký

 

  

Bước 4 :  Tài khoản đăng ký thành công sẽ được hiển thị trong mục tài khoản sở hữu .

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn cập nhật tài khoản thi đấu 

 

Bước 1 :Để có thể cập nhật được tài khoản cho giải đấu , các bạn cần 2 file DetailedStatement trên tài khoản mà các bạn đang tham gia giải đấu

               Hướng dẫn lấy file DetailedStatement.html  DetailedStatement.gif

               Các bạn vào tài khoản trên MT4  -> chọn phần History -> Click chuột phải Show all -> Click chuột phải chọn Save as Detailed Report

 
Bước 2 : Chọn phần Tài khoản sở hữu trên menu Đấu trường


 Bước 3 : Click vào tài khoản mà bạn muốn cập nhật (Ví dụ chúng ta sẽ click vào tài khoản 666888)

 

                                                                

 

Bước 4 : Click vào Cập nhật (Chỉ những account đăng ký tài khoản thi đấu mới có thể click vào mục cập nhật)
Bước 5 : Click chọn upload 2 file DetailedStatement.htmlDetailedStatement.gif theo 2 đường dẫn -> Click Cập nhật để hoàn tất .